Jdi na obsah Jdi na menu
 


Od počátků do roku 1940

 Počátky skautingu v Brandýse n.L.-Staré Boleslavi se nedají datovat s úplnou přesností, ale první fotografie v kronikách pocházejí z roku 1922. Boleslavětí chlapci měli družinu u brandýského oddílu a když jejich počet narostl, vytvořili samostatný oddíl v Boleslavi. Sluší se připomenout jména jeho prvních členů: J. Maruška, Zd. David, Vl. David, Jar. Kratochvíl, Vl. Kolář, J. Matoušek, Boh. Brych, J. Leško, Ant. Mayer, K. Styblan, L. Zeman a další, jejichž jména si již nikdo nepamatuje.

Velkou událostí roku 1931 byla účast na jamboree slovanských skautů ve Stromovce v Praze. Téhož roku došlo k osamostatnění staroboleslavského střediska a tím i k první samostatné akci v roce 1932 – táboření u Jizery u Káraného.

Dívčí oddíl byl založen až v roce 1936, kdy bratři Maruška a David požádali Bohumilu Kolmanovou, zda by se neujala vedení skautek. Zároveň vznikl i oddíl šotků, který vedla Marie Jará. Skauty vedl br. Maruška a vlčata br. Jarý.

V roce 1936 se skauti z Boleslavi účastnili sjezdu Východočeské župy, kde stáli při defilé na náměstí v Jaroměři po boku zakladatele a náčelníka Junáka A. B. Svojsíka.

Na různých župních sjezdech získávali první místa v lehkoatletických disciplínách.

První stálý tábor uspořádali chlapci v Jesenném u Semil (1936), druhý, stejně jako děvčata, v Chotěboři (1937). Tábořiště u Horního mlýna u Chotěboře objevili skauti náhodou, táboření domluvili s chotěbořským bratrem Firkušným – Orionem a tak vzniklo skautské přátelství trvající do dnešní doby.

V předválečném roce 1938 se skauti věnovali shromažďování peněz pro fond obrany státu, tábořili u Chotěboře ( též skautky) a na konci prázdnin uspořádali propagační tábor v Hluchově u Staré Boleslavi, který byl bohužel přerušen velkou vodou. Na podzim se účastnili pohřbu bratra Svojsíka.

Na stálém táboře v Chotěboři (skauty vedl br. Jarý, vlčata br. Herclík) roku 1939 již skauti nemohli vztyčovat vlajku československou, a tak si vyrobili svou vlastní, s lilií v národních barvách. Roveři si uspořádali putovní tábor do jižních Čech a cyklistický zájezd po Čechách, se zastávkou v dívčím táboře v Chotěboři (vedly sestry Kolmanová a Jará).

Tábor roku 1940 uskutečnili už jen chlapci, ale musel být po 10 dnech rychle zrušen, protože nacisté zabírali táborové vybavení. Podsady musely být zanechány v Horním mlýně u pana Zázvorky. Část inventáře museli skauti odevzdat, ale část ukryli.

Bratři Kolman a Maruška byli několikrát vyslýcháni na gestapu. 4. listopadu 1940 byl Junák zrušen.

I za války se scházely malé skupinky skautů a skautek a podnikaly alespoň výlety do okolí. Z řad skautů se obětí nacistů stal Jarka Liška, syn armádního generála Aloise Lišky.