Jdi na obsah Jdi na menu
 


Od 1945 do revoluce

 1945-1950

Na jaře 1945 se skauti účastnili odboje pod vedením pplk. Stýbla – spojky, převoz zbraní, hlídky, skautky zajišťovaly stravu a ošetřování. V květnu se rozjeli pomáhat do pohraničí.

Skautky měly první schůzku 4.7.1945 a vznikly hned 3 oddíly – světlušky vedla s. Hanžlíková, mladší skautky s. Kovaříková (později vdaná Maršálová), starší skautky s. Slavíková (vdaná Davidová).

8.-10.6. 1946 se konal ve Staré Boleslavi první poválečný oblastní sjaezd s 5-6 tisíci účastníků, jehož organizace si vyžádala nesmírné úsilí.

První poválečný tábor roku 1946 se konal ve Stříteži u Trutnova. Jeli tam chlapci (1. oddíl vedl br. Engel, 2. oddíl br. Bartůněk) i dívky (tábor vedla mladičká s. Kovaříková, která podle ústního podání spala s pistolí pod hlavou pro případ, že by tábor napadly zbytky německé armády, které nebyly v pohraničí řídkým jevem).

V roce 1947 jeli skauti na tábor do Bratřic u Pacova, skautky do Krt u Jesenice, světlušky do Jarkovy chaty v Dolní malé Úpě – vedla je s. Mrázková (Netušilová).

Poslední tábory před druhým rozpuštěním Junáka se konaly v Teplé u Mariánských lázní. V letech 1949 a 1950 jela sice ještě malá skupina skautek do Jarkovy chaty, ale už to nebylo ono. Postupně docházelo k útlumu činnosti a v roce 1950 byl zabaven skautský majetek. 

1968-1970

Na jaře roku 1968 se sešli všichni skauti z města v sále hotelu Praha a protože Brandýs a Boleslav již byly spojeny v jedno město, vzniklo i společné středisko, jehož vůdcem byl zvolen br. Bartůněk. V Boleslavi vznikly hned 4 oddíly dívčí – dva oddíly skautek pod vedení sester Maršálové a Kudrnové a dva oddíly světlušek pod vedením sester Šmejkalové, Cáhové a Bartůňkové.

V létě odjely skautky na tábor do Soutic na soutoku Sázavy a Želivky, skauti do Chotěboře.

Na podzim byla uspořádána skautská akademie a při slovech písně „Byli jsme a budem“ se starším chvěl hlas, protože věděli, že Junák už dlouho nebude. Přesto ale byly ještě uspořádány tábory v roce 1969 – skauti a skautky u Chotěboře, světlušky v Souticích i tábory v roce 1970 – skauti v údolí Chrudimka u Modletína (vedl br. Vincourek a Kůla), skautky v Chotěboři, světlušky v chatě Motorletu v Nové Studnici (s. Cáhová).

Na podzim 1969 proběhla slavnost k 50. výročí založení skautingu ve městě, kterou navštívila sestra náčelní Macková, bratr náčelní Plajner a spisovatel Elstner.

Postupně se všechny oddíly opět rozpadly, jen oddíl skautek s. Kudrnové s hrstkou skautů br. Kudrny tábořil v Albrechticích u Týniště n. O. jako „pionýrský“, ale se skautskou náplní.

V dalších letech se oddíly scházely jen 22. února v den sesterství, vůdci drželi stále spolu a čekali na další znovuzrození Junáka.